← Takaisin

Aurinkovoimala tuottaa uusiutuvaa energiaa Dynamo Business Parkissa

Elo on tavoitteellisesti lisännyt uusiutuvien energialähteiden käyttöä omistamissaan kiinteistöissä. Kohteessa tuotettu uusiutuva energia pienentää osaltaan kiinteistön ylläpidon hiilijalanjälkeä ja energiakuluja. Dynamo Business Parkin aurinkovoimala on tuottanut uusiutuvaa energiaa toimitalon käyttöön kahden vuoden ajan.

Elon vastuulliseen kiinteistöliiketoimintaan sisältyy energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen. Osa toimintaa on asennuttaa aurinkovoimalat kaikkiin kiinteistöihin, joihin ne soveltuvat. Ensimmäinen aurinkovoimala otettiin käyttöön Virtatalossa Vantaalla. Pilottikohde kerrytti tietoa aurinkovoimalan tuotosta, tehokkuudesta ja investoinnin takaisinmaksuajasta.

Hyvien kokemusten myötä tehtiin päätös toisen toimitilakiinteistön osalta. Tampereen Dynamoon aurinkovoimala rakennutettiin vuonna 2020. Seuraavaksi vuorossa olivat Elon pääkonttori Espoossa ja Televisiokatu 4 Helsingissä vuonna 2021. Vuonna 2022 otetaan Elon toimitilakiinteistöjen viides aurinkovoimala käyttöön Pendoliinossa Tampereella.

Vuosituotto vastaa viiden omakotitalon vuosikulutusta

Dynamon aurinkovoimala koostuu 280 aurinkopaneelista. Voimalan vuosittainen energiantuotanto on 85 megawattituntia. Käytännössä aurinkopaneelien tuottama sähkö kattaa noin 6 prosenttia Dynamon kokonaissähkönkulutuksesta, johon sisältyvät kiinteistölaitteiden ja vuokralaisten sähkönkulutus. Tuotantomääriä seurataan osana energiakulutuksen raportointia.

– Aurinkovoimaloiden hinnat ovat laskeneet useamman vuoden ajan. Tähän on vaikuttanut sekin, että urakoitsijat ovat vakiinnuttaneet toimintamallejaan. Näin investoinnin takaisinmaksuaika on lyhentynyt, kertoo Elon kiinteistöjen energiamanageroinnista vastaava Jarkko Kuronen Newseciltä.

Dynamo soveltuu aurinkoenergian tuotantoon

Dynamo on malliesimerkki toimitalosta, jonka kattorakenteet mahdollistavat aurinkovoimalan rakentamisen. Uudempana kiinteistönä Dynamo Business Parkin katolla on riittävästi pinta-alaa aurinkopaneeleille ja rakenteet kestävät paneelien kiinnitystelineiden painokuorman.

– Käytännössä Dynamon kattopinta-ala on hyödynnetty kokonaan aurinkoenergian tuotantoon, kertoo Elon energia- ja ylläpitopäällikkö Kimmo Ruokoniemi.

Päästötöntä sähköä jopa 30 vuoden ajan ilman lisäinvestointeja

Lisääntynyt ympäristötietoisuus näkyy vuokralaisten kiinnostuksena sähkön tuotantotavan osalta. Dynamon aurinkovoimalan arvioitu käyttöikä on 20–30 vuotta. Koko tämän ajan toimistotalojen katolla olevat aurinkopaneelit tuottavat päästötöntä sähköä. Kohteessa tuotettu energia laskee osaltaan energiakustannuksia. Tällä on suotuisat vaikutukset kiinteistön ylläpitokustannuksiin ja sitä kautta vuokriin.

– Vuokralaisemme ovat kiinnostuneita siitä, miten sähkö on tuotettu. Uusiutuva, kohteessa tuotettu aurinkoenergia pienentää sekä oman toiminnan hiilijalanjälkeä että parhaimmillaan laskee myös kiinteistön hoitokustannuksia, Ruokoniemi päättää.